Rocamed

Laser Basket

  • Kombiner steinfanger og laserfiber
  • Kan anvendes med 273Micron fiber
  • Roterbar kurv

Beregnet for uretersteiner.

Laserbasket i 3 Ch kan anvendes i semirigid eller fleksibelt ureteroskop.
Gir mulighet for anvending av 273 Micron laserfiber koaxialt gjennom lumen på Laserbasket. Hensikten er å føre Laserbasket i lukket tilstand frem til steinen. Deretter føre fiberen gjennom og eventuelt knuse steinen litt for å gjøre den mobil.

Deretter kan fiberen trekkes litt tilbake og steinfangeren føres forbi steinen. Steinfangeren åpnes for å fange steinen. Deretter kan igjen  fiberen føres frem og steinen knuses sikkert uten risiko for dislokering til nyrebekkenet.

En elegant teknikk som gir en trygg ureterstein prosedyre med holmiumlaser.

 

 

Laserbasket1

Bestillingsnummer for Laser Basket

ROSF3000ST   RocaStone Coaxial Extractor 3 ch

Ta kontakt

Er det noe vi kan hjelpe deg med? Bruk skjemaet nedenfor eller ring oss på telefon +47 67 53 33 44.