MSK Ultralydkurs Trinn 1, 26-27/10 18

26. oktober 2018 | Oslo,

Kurset er det første i kursrekke bestående av tre to-dagers kurs.

Obs. Det er anledning til å ta enkeltkurs.

Ved påmelding vil deltakerne få informasjon om nettressurser mv. for frivillig forberedelse. Kurset er godkjent som tellende i Norsk Manuellterapeutforenings spesialistordning. Det er videre godkjent i følgende spesialiteter i Den norske legeforening: Fysikalsk medisin og rehabilitering (18 timer), Ortopedisk kirurgi (18 timer), Allmennmedisin (18 timer).

Læringsmål
Gjøre deltageren kjent med ultralydskanning for muskel, nerve, sirkulasjonsproblemer
Bli kjent med ultralydskanning av skulder, albu, kne og ankel med patologieksempler.
Demonstrasjon av ultralydstyrt dry needling av kalknedslag, nåling av tendinoser, injeksjoner, kort om trykkbølgebehandling.
Veilede deltagerne i «hands on»-trening med ultralyd.
Demonstrere kombinasjonen klinisk undersøkelse og ultralydundersøkelse på pasient.
Kursene kan tas hver for seg. Dersom du ikke har tatt kurs 1 først, er det en fordel om du har noe ultralyderfaring for å ha utbytte av kurs 2 og 3.

Kurs 1 – Diagnostisk ultralyd og ultralydveiledete prosedyrer, muskel og skjelett

Målgrupper: Leger, manuellterapeuter, fysioterapeuter og annet kvalifisert
helsepersonell med interesse og nytte av ultralyddiagnostikk.
Kursinnhold: Grunnleggende ultralydfysikk,ultralyddiagnostikk muskelskjelett,
ultralyd på nerver, ultralydstyrt nåling og injeksjoner.
Ultralydpatologi. Hands on egentrening.  Kurset avsluttes med
en eksamen siste dag.
Forelesere: Jørn Bjørnaas/Ultralyd Trøndelag, Geir Vollstad og Eirik Hauger

Sted: Oslo, Brynsengklinikken
Påmeldingsfrist: September 2018
Pris: 4.900 kr for medlemmer
5.900 kr for andre
Påmelding: kjersti.gundersen@manuellterapi.net

Påmelding

  • Vennligst skriv inn en verdi som er større eller lik 1.