NFUD Symposium 18-20 april

18. april 2018 | Stavanger, Clarion Hotel Energy

 

Målgruppe

Leger innen somatiske spesialiteter, inkludert bildediagnostikk samt andre profesjonsutøvere som benytter/har interesse for ultralyd

Påmelding: http://nfud.no/index.php/symposium-og-arsmoter/

Påmelding

  • Vennligst skriv inn en verdi som er større eller lik 1.