Pasientnær Ultralyd: 4-5 juni 2018

4. juni 2018 | Radisson Blu Royal Garden, Kjøpmansgata 73, 7010 Trondheim

Læringsmål

  • Introdusere allmennleger mulighetene som åpner seg ved bruk av ultralyd ved vurdering av aktuelle organsystemer.
  • Kunne produsere representative ultralydbilder til bruk som beslutningsstøtte ved diagnostikk og behandling.
  • Få kjennskap til sonoanatomien og de vanligste patologiske funn ved nevnte organsystemer.

Påmelding: http://skjema.dinkonferansepartner.no/index.php/no/?option=com_rsform&view=rsform&formId=16

Mandag 4. juni

09.00

Introduksjon.

09.10

Ultralydfysikk og grunnleggende begreper.

Grunnleggende om UL, sikkerhet.

09.30

Aorta. Utelukke eller diagnostisere abdominalt

aortaaneurysme.

10.00

DVT. Vurdere hevelse i ben for DVT.

10.30

Hands on.

11.30

Ultralyd i allmennpraksis. Tips fra en erfaren bruker.

12.00

Lunsj.

13.00

Galleblære. Vurdere galleblære ved galleblære-

betennelse, gallestein mm.

13.30

Nyrer og urinveier. Vurdere nyrer, hydronefrose,

nyrestein, blærevolum mm.

14.00

Hands on.

15.00

Hvordan komme i gang med ultralyd i egen praksis.

Valg av utstyr, utvikle ferdigheter, digitale læringsressurser, takster.

15.30

Svangerskap – 1ste trimester.

Bstemme intra- eller ekstrauterint svangerskap og vitalt/ikke-vitalt forster ved blødning, leie, hjerteaksjon mm.

16.30

Svangerskap – 2ndre og 3dje trimester.

17.00

Hands on.

18.30

Slutt for dagen.

19.30

Middag for de som ønsker det.

Tirsdag 5. juni

08.00

Muskelskjelett ultralyd.

Ultralyd av hyppige MSK lidelser.

08.30

Ultralyd av overex.

09.00

Hands on.

10.00

Ultralyd av underex.

10.30

Injeksjonsterapi i ledd og slimposer.

11.00

Hands on MSKUL og injeksjoner (med pasienter).

12.30

Lunsj.

13.30

Lunge. Vurdere pneumothorax, pneumoni,

lungeødem mm.

14.00

FAST.

14.30

Basic hjerteultralyd/ekko. De vanligste hjertevinduer.

15.00

Hands on.

16.30

Oppsummering – Quiz.

Påmelding

  • Vennligst skriv inn en verdi som er større eller lik 1.