Vi fokuserer på opplæring. Vårt personell er helsefaglig utdannet og har dyptgående kompetanse på ultralyd.

 

 

Opplæring Del 1

* Gjennomføres installasjonsdag.

 

Generelt

-Gjennomgang av maskin, prober, tilbehør og manualer

-Tilkobling av prober, printer og oppstart av maskin

Gjennomgang av menyer og brukerinnstillinger

-Legge inn pasientinformasjon

-Velge riktig probe og pre-set

-Oppsett av bilder/videoer i lokal harddisk

-Hvordan skrive ut bilder

-Vedlikehold og rengjøring av apparat og prober

-Programpakke for biopsi og injeksjoner

-Wifi og bluetooth for overføring av bilder/videoklipp

Hvordan lage gode bilder

-Skanneteknikk

-Bildeoptimalisering i svart/hvitt modus

– Dybde, – Fokus, – Frekvens, – Gain

Bildeoptimalisering i fargemodus

– Color Doppler , – Power Doppler , – Doppler-Gain

Støyreduksjon

-Tolkning av artefakter

Målinger

-Gjennomgang av de mest brukte målingene

-Hvordan måle i ulike moduser

-Målinger på lagrede bilder

Lagring

-Lagring lokalt

-Lagring til eksterne enheter

-Eksport til CD/DVD/USB/Nettverk

Gjennomgang av ressurser for å lære ultralyd

-Internet (UL nettsider, youtube)

Apper til nettbrett og smart telefon

iTunes

PodCasts

Bøker

 

Vår spesialitet er MSK, Revmatologi, Allmennmedisin/Legevakt og Anestesi.

 

 

Opplæring Del 2

* 2-6 mnd etter  installasjonsdag.

 

 Repetisjon av grunnfunksjoner

-B-mode (Dybde, Fokus, Frekvens, Gain)

-Fargemodus (Color- og Powerdoppler, Doppler gain, PRF)

-Grunnleggende målinger

-Apparat og probe helse

Bildeoptimalisering og 

skanningsteknikk

-Hva ligger bak de forskjellige innstillingene

-Hvorfor og når justere hvilke innstillinger for optimalisering av bilde

-Tolkning av artefakter

-Hjelp til skanningsteknikk og innstillinger under aktiv skanning på modell eller pasient om ønskelig

Avansert opplæring etter behov

-Teknologier: eks. elastografi, 3D/4D,

automatisk måling av intima media

-Lage/tilpasning av rapportfunksjon

-Opplæring MyLab Desk om relevant

-Avanserte målinger

Praktisk øving av ultralydveiledet injeksjon og/eller dry needling

-Utføres på adCARES medbrakte fantom

-AdCARE stiller med nåler/sprøyter som er relevant

til sitt bruk

-Lagring til eksterne enheter

-Eksport til CD/DVD/USB/Nettverk

Hvordan få mest ut av 

ultralydapparatet

-Gjennomgang av oppgraderingsmuligheter

-Gjennomgang av andre aktuelle prober

-Gjennomgang av annet aktuelt tilbehør

 

Vårt ultralydteam består av 4 personer; 3 Produktspesialister samt support/service tekniker. Slik kan vi sørge for at du kommer godt igang med ditt apparat og får hjelp når du trenger det.

 

Opplæring Del 3

* Gjennomføres etter avtale.

 

Produktspesialist går igjennom ultralydapparatet og kvalitetssikrer et optimalt oppsett i samarbeid med bruker.

Repetisjon av funksjoner og innstillinger etter ønske/behov fra kunde

-Eventuelt grunnopplæring av nye brukere

-Repetisjon av apparat og probe helse

-Repetisjon av opplæring på MyLab Desk etter ønske/behov

-Informerer om eventuelle prober og software som kan bedre utnyttelsen av ultralydapparatet ytterligere

Spesialisert fagkurs

Tilbud om spesialiserte ultralydkurs innen MSK, Revmatologi, Point of Care m.v.  internasjonalt. Kursholdere er anerkjente radiologer med særdeles høy kompetanse på ultralydskanning. Kurs og opphold dekkes av kunde, eventuelt prises inn i apparatpris om ønskelig.

Ekspertbrukere

-Ved behov/ønske tilpasser vi mer dyptgående opplæring til ekspertbrukere som tilpasses brukernes behov. Eksempel på innhold, kan være:

-Optimalisering av bilde ved justering av bileoptimaliseringsteknologi

(compounding, kontrast, speckle etc).

-Programmere pre-sets

-Spesialteknologi som for eksempel elastografi, 3D/4D