Du bør eie det som stiger i verdi, og leie det som synker i verdi.

Dersom du kan svare ja på ett av følgende spørsmål bør du vurdere leasing:

  • Ønsker du 0,- i innskudd og betale mens du bruker utstyret?
  • Ønsker du å avskrive i takt med verdifallet?
  • Ønsker du å skifte ut utstyr etter hvert, slik at du holder deg oppgradert og dermed reduserer nedetid?
  • Ønsker du bruksrett, men ikke risikoen for verdifall?

Da er kanskje leasing noe for deg!

Med dagens raske teknologiske utvikling er det ofte en fordel å lease når det er på tide å investere i nytt apparat. Ved leasingfinansiering belastes hverken investeringsbudsjett eller bankkreditt. Med nye gunstige avtaler vil ultralyd fort representere en inntekt fremfor en utgift. Ultralyd er også noe pasientene i større grad vil etterspørre i fremtiden.  Ved leasing må apparatet ditt forsikres via ditt forsikringsselskap eller via forsikring integrert i leasingkontrakt.

En undersøkelse om dagen er nok!

Inntektene ved en ultralydundersøkelse vil variere avhengig om man er i privat praksis eller i fastlegepraksis. For en fastlege er det fremforhandlet takster  på noen undersøkelser(takst 108, kr. 171,-) samt at man kan benytte tidstakst og materielltakst(tørkepapir, oppdekking  m.v.). Typisk kan det beløpe seg til ca. kr. 300,-   Andre som er i privat praksis(MSK spesialister m.v.) kan typisk ta betalt fra 300 – 1200,- for en ultralydundersøkelse.  Manuell/Fysioterapeutr med tilskudd kan ta kr. 200,- per undersøkelse.  Det er ingen grunn til å se på ultralyd som en utgift. Pasientene vil i fremtiden søke seg til de som tilbyr Ultralyd.

Eksempel på leasing av ultralydapparat eller annet med.tek. utstyr:

1 stk ultralydkonsultasjon pr. dag x 300,- x 22 dager pr. mnd  6.600,-
Leasing av apparat (0,- innskudd) inkl.mva pr.mnd(basert på 5 års kontrakt)  4.375,-
Budsjett pr. mnd. blir da:
Inntjening  6.600,-
Leasing ultralydmaskin inkl.mva  – 4.375,-
Resultat per mnd  + 2.225,-

 

Hvorfor Leasing?

1. Frigjør kapital

Frigjør kapital som kan brukes til andre avkastningsvennlige investeringer, belaster ikke investeringsbudsjettet. Du kan selv velge lengden på den leasingavtale hos oss. Velg mellom 2, 3, 4, 5 eller 6 år.

2. Bedre forholdstall i balansen

Bedre forholdstall i balansen da leieobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet.

3. Bedre kontantstrøm

Betaling i takt med verdirealisering av objektet. Bedre cash-flow og dermed bedre nøkkeltall, når kostnader og inntekter samkjøres.

4. Ingen forskuttering av merverdiavgift

Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet.

5. Enkel budsjettering

Enkel budsjettering og regnskapsføring, da leien er kjent i hele leieperioden og utgiftsføres i sin helhet

6. Fleksibelt

Mulighet for utskifting av utstyr i avtaleperioden.