Chat with us, powered by LiveChat

Leasing, – Det lønner seg!

Med dagens raske teknologiske utvikling er det ofte en fordel å lease når det er på tide å investere i nytt apparat. Ved leasingfinansiering belastes hverken investeringsbudsjett eller bankkreditt. Med nye gunstige avtaler vil ultralyd fort representere en inntekt fremfor en utgift. Ultralyd er også noe pasientene i større grad vil etterspørre i fremtiden. Betalingsvilje er til stede for ”ekstratjenester” i form av bilde eller videoopptak. Ved leasing må apparatet ditt forsikres via ditt forsikringsselskap eller via Adcare.

Vurderer du å anskaffe ultralydapparat til din praksis?

Nå kan du velge om du vil ta hele investeringen med en gang, eller inngå en gunstig leasingavtale. I det siste tilfellet vil inntektene fort overstige den månedlige leasingsummen. Leasing er derfor en fin inngangsportal til en ny diagnostisk hverdag, bare ta en titt på regnestykket under.

En undersøkelse om dagen er nok!

Inntektene ved en ultralydundersøkelse vil variere avhengig om man er i privat praksis eller i fastlegepraksis. For en fastlege er det fremforhandlet takster  på noen undersøkelser(takst 108) samt at man kan benytte tidstakst og materielltakst(gel m.v.). Typisk kan det beløpe seg til ca. kr. 300,-   Andre som er i privat praksis(MSK spesialister m.v.) kan typisk ta betalt fra 300 – 1200,- for en ultralydundersøkelse.  Det er ingen grunn til å se på ultralyd som en utgift. Pasientene vil i fremtiden søke seg til de som tilbyr Ultralyd.

Ved 1 ultralydundersøkelser pr. dag ser regnestykket veldig positivt ut:

Eksempel på leasing av ultralydapparat:

1 ultralydkonsultasjon pr. dag x 300,- x 22 dager pr. mnd. = 6.600,-

Leasing av apparat (0,- innskudd) inkl.mva pr.mnd. = 4.875,-

Budsjett pr. mnd. blir da:

    Inntjening kr. 6.600,-

    Leasing ultralydmaskin inkl.mva. -4.875,-

    Resultat per mnd  kr. + 1.725,-

    Hvis det i tillegg tas kr 50,- for bilde 1100,-

    Resultat per mnd kr. + 2.825,-

Fordeler ved leasing fra adCARE

  • kr. 0,- i innskudd. Du betaler kun månedsleie
  • Belaster ikke investerings budsjettet, men taes over driften.
  • Full avskriving av apparatet i regnskapet.
  • Forutsigbare kostnader som er enkle å budsjettere.
  • Frigjør kapital til andre formål.
  • En totalløsning med utstyr, frakt og installasjon.
  • Enkelt å oppgradere/bytte ut utstyr under leasingperioden.
  • Mulighet for fullkaskoforsikring med god skadedekning og godt forsikringsoppgjør.

adCAREs fleksible leasingavtale

AdCARE spesialisert seg på leasingfinansiering av Ultralyd. Vi kan gi deg råd og skreddersyr avtalen slik at den er tilpasset din virksomhet. Det betyr at du har stor frihet til å velge avtalelengde, betalingsperiode, kontantbetaling, avtalestart, betalingsutsettelse m.v. Om du ønsker kan du starte betalingen flere måneder etter at du har motatt apparatet. Ved inngåelse av leasingavtale med Adcare kan du når som helst oppgradere/bytte inn ditt apparat til annen modell.

Forsikring gjennom adCARE

Ved å forsikre apparatet via Adcare får du full skadeforsikring. Det innebærer at ditt ultralydapparat er forsikret på samme vis som at du har «full kasko» på bilen. Du er 100% dekket.  Forsikringen dekker ytre påførte skader som tyveri, hærverk, vannskade, brann, lynnedslag samt plutselig uforutsette hendelser ved normalt aktsomt bruk. Det betyr for eksempel skader som inntreffer uforutsett som kaffesøl, ødelagt probe, mv.

Forskjellen mellom vår «full kasko»og din kontorforsikring, er at kontorforsikringen normalt bare dekker brann og tyveri, ikke andre skader. Egenandel på vår forsikring er kun kr. 3.000,-

Det lønner seg å forsikre apparatet hos oss!