Med Esaotes MyLab 9eXP kan jeg fremstille bilder med en klarhet jeg ikke tidligere har sett maken til. Probeutvalget er skreddersydd for svært god fremstilling av vev både dypt og overfladisk og Dopplerfunksjonen er uovertruffen. I tillegg har Esaote utviklet ny, enklere og raskere funksjonalitet som gir en opplevelse av en helt ny teknologisk generasjon innen ultralydscanning.Eirik Rist Hauger, Manuellterapeut

Etter å ha vurdert flere ulike bærbare ultralyd apparater fra forskjellige leverandører falt valget på Esaote Alpha. Apparatet er brukervennlig og har meget god billedkvalitet både på overfladiske og dype strukturer. Spesielt for visualisering av de litt dypere strukturer imponerer denne maskinen i forhold til mange andre bærbare maskiner.Erik Welhaven Løchen, Kiropraktor

Ultralyd har revolusjonert min praksis! Jeg opplever at det gir gode behandlingsforløp og fornøyde pasienter. Det er et diagnostisk verktøy som skaper trygghet og gir umiddelbare svar. Ta utdanning innen ultralyd for muskel- og skjelettdiagnostikk og få en ny, spennende klinisk hverdag.Kjetil Nord-Varhaug, Fysioterapeut og Leder Apexklinikken

Jeg kan trygt anbefale Sonoscape X3 ultralydapparat i fastlegepraksis eller på legevakt. Dette er et ultralydapparat som gir gode fremstillinger av strukturene og apparatet er lett å bruke med gode innstillinger.Jan Henrik Opsahl, Radiolog

Som kliniker var jeg i tvil om verdien av ultralyd-diagnostikk. Innen Ortopedisk Medisin har vi gode systemer for klinisk undersøkelse med stort fokus på presis diagnostikk basert på selektiv testing. Etter å ha jobbet med ultralyddiagnostikk noen år kan jeg ikke skjønne hvordan jeg tidligere klarte meg uten. Både mht. diagnostikk og guiding ved diverse intervensjoner er ultralyd for meg nå uvurderlig. Kostnadsmessig har det heller ikke vært noe problem å forsvare denne investeringen.Are Bredesen, Fysioterapeut

Våre spesialister.

Når du velger et ultralydapparat fra Adcare, får du opplæring og tett oppfølging av våre erfarne konsulenter.

Se alle våre ansatte

Kan vi hjelpe deg med noe?