Nedenfor har vi samlet en del praktisk informasjon om Adcare og vår virksomhet i Norge. Om man ikke finner svar på spørsmål man har i denne listen – vennligst ta kontakt med vår Kundeservice-funksjon.

Bestille varer

For kunder som har inngått avtale om elektronisk handel via ehandel.no kan bestillinger plasseres via (se Elektronisk handel nedenfor). Bestilling av varer kan gjøres via nettbutikken, telefon eller e-post

 

Elektronisk handel

Adcare har i en årrekke hatt aktiv elektronisk handel med kunder via ehandelløsningen. Ordningen innebærer at Adcare tar i mot bestillinger samt sender ordrebekreftelse og e-faktura til kunden, basert på kundespesifikk elektronisk katalog. E-fakturaen er basert på EHF-standarden. Nye kunder som ønsker å tilslutte seg ordningen må inngå egen evtale om slik handel med ehandel.no – deretter kontakte oss i Adcare om oppsett og test før aktiv handel evt. starter. 

CSR og etisk handel

Adcare som en stor aktør vektlegger sitt sosiale ansvar ift miljø og sosiale rettigheter, med spesielt fokus der vi selv kan øve direkte innflytelse. Adcare AS er i prosess for å bli Miljøfyrtårnsertifisert

Adcare sitt moderselskap Asker Healthcare Group har oppdatert sine Code of Conduct overfor våre produsenter og leverandører. Oppdateringene er gjort for å komme i overenstemmelse med Etisk Handel Norge og Ethic Trade Initiative sine retningslinjer, og være i overenstemmelse med åpenhetslovem. Som alltid er det viktig at forankringen innen bærekraft, miljø og etisk handel er høyest mulig opp i et selskap for å sikre at det har den oppmerksomheten det skal ha og at ansvaret for bærekraft, miljø og etisk handel er forankret på toppen av organisasjonen. Derfor er våre Code of Conduct godkjent av styret i konsernet. Adcare har Code of Conduct som skal signeres av de produsentene der vi distribuerer deres varemerker (for eksempel Teleflex, Rocamed og andre).

Alle Adcare sine leverandører har signert våre Code of Conduct!

 

Miljø

I likhet med alle ansvarsbevisste bedrifter i det norske leverandørmarkedet er også Adcare AS opptatt av å opptre på en ansvarlig og redelig måte sett i forhold til både det indre og det ytre miljø. Dette søker vi å oppnå gjennom følgende tiltak:

 • Et internkontroll-system iht kravene i forskriften om internkontroll
 • Medlemsskap i Norsirk AS (returselskapet for næringselektro) – ivaretakelse av EE-avfall
 • Medlemsskap i Grønt Punkt Norge AS – ivaretakelse av emballasjeavfall (kartong, papp, papir, glass, plast)
 • Adcare AS i Norge foretar ingen form for produksjon eller omtapping som medfører miljøskadelige utslipp til det eksterne miljø. Bedriften er et rent handelsfirma som videreselger innkjøpte produkter uten bearbeiding.
 • Adcare AS er i prosess for å bli Miljøfyrtårnsertifisert

 

Minimum antall ved bestilling

Pakningsnivåer ved salg: Sterile varer selges som hovedregel kun i hele transportkartonger. Usterile varer som lagerføres kan selges i mindre enheter enn transportkartong, men da alltid i forhold til neste mindre pakningsnivå (dvs. inner-eske/dispenser-pakke/avdelingspakning). Splitt av usteril transportkartong vil medføre pristillegg. Usterile varer som ikke lagerføres selges kun i hele transportkartonger.

 

Asker Healthcare Group

Asker er den ledende leverandøren av helsepleieprodukter i Nord-Europa og betjener både det private- og offentlige helsemarkedet med produkter av høy kvalitet.
Fakta om Asker Healthcare Group:

 • Etablert i 2006
 • Profesjonell ekspertise siden 1940
 • Sterk tilstedeværelse i 14 land i Nord-Europa gjennom over 30 selskaper
 • Netto omsetning over NOK 14 milliarder
 • 3.200 ansatte lokale kontorer/selskaper i alle landene

Asker Healthcare Group har hovedkontor i Stockholm og har virksomhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederland, Belgia, Luxemburg, Tyskland, Østerrike, Sveits, og i de tre baltiske landene. Les mer på Asker-gruppens nettsider.

 

Produkter

 • Medisinske lasere
 • Ultralydapparater
 • Anestesi og monitorering
 • Kirurgisk forbruksmateriell
 • Medisinske produkter
 • Forbruksvarer
 • Medisinsk-klinisk utstyr
 • Velferdsteknologiske løsninger
 • Medisin-teknisk utstyr

Salgsbetingelser

For salg innenfor kontrakt – gjelder salgsbetingelser som avtalt i kontrakten.
For salg utenom kontrakt gjelder Adcares standard salgbetingelser, som i hovedsak er:

 

Retur av varer

Retur av varer skal ALLTID avtales med og godkjennes av Adcare Kundeservice før innsending.
Kundeservice vil opplyse hvor og på hvilken måte retur skal sendes. Bestillingsvarer, kjølevarer, ernæring og skaffevarer tas dessverre ikke i retur. Ved retur av feilbestilte kan returgebyr/frakt tilkomme.

Betaling

 • Standard betalingsbetingelse er netto pr 30 dager for kunder som er innvilget kreditt.
 • Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrente iht lovgivningen.
 • Varene er Adcare’s eiendom inntil betaling er mottatt hos Adcare.

 

Småordre

Hvis ikke annet er oppgitt i avtalen, vil enkeltordre med netto vareverdi mindre enn kr 4.000,- ekskl. MVA bli belastet med et småordretillegg på kr. 420,-
Småordretillegget kommer i tillegg til evt frakt.