Veta5.  

Sikkerhet gjenoppdaget

Intelligent ventilering skreddersydd for dyr

 

Refreshing

Sett inn vekten på dyret og trykk start.

Automatisk lekasjetest.

Veta5 kalkulerer automatisk tidal volum, minRR og Trigger.

Presis kontroll av Tidal. Måles helt ned til 5ml.

Integrert design som skaper en enkel og komfortabel betjeningsplass.

Ventilator integrert, ingen slanger eksponert og mye lavere risiko for lekasje.

8-tommers berøringsskjerm, intuitiv betjening og effektiv interaksjon

 

Trenger ikke trykkluft tilkobling i vegg. Kan drives med trykkluftgenerator.

 

Bilde viser komplett løsning med anestesiapparat m/integrert ventilator, overvåkingsmonitor og en eller flere sprøyte/infusjonspumper.

Hvorfor Leasing?

Med dagens raske teknologiske utvikling er det ofte en fordel å lease når det er på tide å investere i nytt apparat. Ved leasingfinansiering belastes hverken investeringsbudsjett eller bankkreditt. Med denne  gunstige avtale vil ultralyd fort representere en inntekt fremfor en utgift. Ved leasing må apparatet ditt forsikres via ditt forsikringsselskap eller via forsikring integrert i leasingkontrakt.

1. Frigjør kapital

Frigjør kapital som kan brukes til andre avkastningsvennlige investeringer, belaster ikke investeringsbudsjettet. Du kan selv velge lengden på den leasingavtale hos oss. Velg mellom 2, 3, 4, 5 eller 6 år.

2. Bedre forholdstall i balansen

Bedre forholdstall i balansen da leieobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet.

3. Bedre kontantstrøm

Betaling i takt med verdirealisering av objektet. Bedre cash-flow og dermed bedre nøkkeltall, når kostnader og inntekter samkjøres.

4. Ingen forskuttering av merverdiavgift

Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet.

5. Enkel budsjettering

Enkel budsjettering og regnskapsføring, da leien er kjent i hele leieperioden og utgiftsføres i sin helhet

6. Fleksibelt

Mulighet for utskifting av utstyr i avtaleperioden.