Skap større verdi for dine MSK pasienter ved å tilby dedikert MR utredning i klinikken. Få pasientene raskere tilbake i jobb og tilby MR som en del av behandlingstilbudet