Bi-Flex Evo Aksesshylse / Dual lumen kateter

Aksesshylse med 2 lumen og gradert innerhylse som gir deg flere fordeler under URS prosedyren. Først og fremst kan du anvende innerdelen av hylsen som ett ureterkateter med 2 lumen. Dels for predilatasjon og dels ved å sette opp kontrast og guidewire i samme steg pga 2 lumen. Aksesshylsen har stort innerlumen på 10.8Ch i 10Ch hylsen som bidrar til bedre synsfelt og bedre flow gjennom hylsen.

  • Kombinert duallumen kateter og aksesshylse
  • Hydromer Hydrofil belegning
  • Forsterket hylse som ikke «kinker»
  • Markedets største innerlumen gir god flow

Bestill på e-post/telefon

Bestillingsnummer for Bi-Flex Evo Aksesshylse / Dual lumen kateter

ROUS 1035ST     Bi-Flex Ureteral Access Sheath 10/12Ch 35cm

ROUS 1045ST     Bi-Flex Ureteral Access Sheath 10/12Ch 45cm

ROUS 1235ST     Bi-Flex Ureteral Access Sheath 12/14Ch 35cm

ROUS 1245ST     Bi-Flex Ureteral Access Sheath 12/14Ch 45cm

Dokumenter for Bi-Flex Evo Aksesshylse / Dual lumen kateter

Produktbeskrivelse

Bi-Flex har dobbelt lumen slik at man kan gjøre en kontrastundersøkelse og eventuelt gå opp med andre hjelpemidler som en ekstra guidewire gjennom innerhylsen. Bi-Flex har markedets største innerlumen. Hylsen med størrelse 10/12Ch har 10.8Ch innerlumen som passer de fleste fleksible skop.

Bi-Flex Evo har røntgentett markering på tuppen. Hydrogelbelagt ytterskaft samt atraumatisk tupp som gir også enklere aksess.

Bi-Flex Evo Aksesshylse / Dual lumen kateter

Aksesshylse med 2 lumen og gradert innerhylse som gir deg flere fordeler under URS prosedyren. Først og fremst kan du anvende innerdelen av hylsen som ett ureterkateter med 2 lumen. Dels for predilatasjon og dels ved å sette opp kontrast og guidewire i samme steg pga 2 lumen. Aksesshylsen har stort innerlumen på 10.8Ch i 10Ch hylsen som bidrar til bedre synsfelt og bedre flow gjennom hylsen.

  • Kombinert duallumen kateter og aksesshylse
  • Hydromer Hydrofil belegning
  • Forsterket hylse som ikke «kinker»
  • Markedets største innerlumen gir god flow

Bestill på e-post/telefon

Bestillingsnummer for Bi-Flex Evo Aksesshylse / Dual lumen kateter

ROUS 1035ST     Bi-Flex Ureteral Access Sheath 10/12Ch 35cm

ROUS 1045ST     Bi-Flex Ureteral Access Sheath 10/12Ch 45cm

ROUS 1235ST     Bi-Flex Ureteral Access Sheath 12/14Ch 35cm

ROUS 1245ST     Bi-Flex Ureteral Access Sheath 12/14Ch 45cm

Dokumenter for Bi-Flex Evo Aksesshylse / Dual lumen kateter

To arbeidskanaler.

Bi-Flex Evo har 2 arbeidskanaler som muliggjør konstrastundersøkelse under prosedyren eller å ha mulighet for å føre opp andre instrumenter som ekstra guidewire ved behov.

Fleksibel atraumatisk tupp.

Ny atraumatisk tupp på dilator. Kan gjerne anvendes separat som dilator først. Hylsen er spiralforsterket slik at den ikke "kinker"

Størst innerlumen.

« (…) The inner diameter of the 10/12 Bi-Flex is actually 11 F, so intrarenal pressures were lower and irrigation flow was higher (…) The irrigation flow measurements were in accordance with pressure measurements »* *T.Sener, J.Cloutier, L.Villa, F.Marson, Buttice, S.Doizi and O. Traxer France Journal of Endourology, September 18, 2015