Cellular Matrix ® – behandling for mild til moderat artrose.

Cellular Matrix fra Regenlab, er en patentert og moderne injeksjonsbehandling der PRP(platerikt plasma) kombineres med Hyaluronsyre i samme injeksjon. Som pasient vil man oppnå stor smertereduksjon, mindre væskedannelse og få økt livskvalitet ved mild til moderat artrose. Effekten vil gi pasienten mulighet til å gjenoppta trening og aktiviteter som tidligere var smertefullt eller umulig.

 • Gir smertereduksjon og funksjonsforbedring  ved artrose.
 • Kombinerer A-PRP med Hyaluronsyre
 • Langvarig effekt.
 • Bedre resultater enn med HA eller PRP alene
Nullstill

Beskrivelse

Cellular Matrix ® fra RegenLab, er en blanding av A-PRP med Hyaluronsyre, som er ment til behandling av mild til moderat artrose. Produktet fremstilles ved at en venøs blodprøve på 10ml, sentrifugeres i en beholder som inneholder en patentert seperasjons-gel, antikoagulant og Hyaluronsyre. CellularMatrix injiseres så intraartikulært i leddet.

Hyaluronsyre er en viktig komponent i bindevevet og er blant annet ansvarlig for trykkabsorbering i ledd. Sammensetningen av PRP og HA i Cellular Matrix, skal smøre leddet samt optimalisere brusk og vev gjennom HA sin kapasitet til å binde væske og dermed PRP. Dette vil ha best effekt hos pasienter med mild til moderat artrose.  Flere nyere studier (2019) kunne bevise at Cellular matrix (PRP-HA) hadde en betydelig bedre effekt på både smerte og funksjonalitet hos pasienter med artrose enn kun hyaluronsyre alene. RegenLab har FDA og CE godkjenning, og over 2 million pasienter er behandlet med deres PRP systemer i USA, Europa og Asia.

 

 

Ny fransk multisenterstudie viser at 87% av pasientene med kne arthrose som tidligere har hatt svakt utbytte av HA alene, fikk signifikant smertereduksjon og sterk funksjonsforbedring. Se flere studier her

 

Veldig lett å bruke

Cellular Matrix ® inneholder en antikoagulant (natriumsitrat, PH7, isotonisk), slik at produktet kan fremstilles og injisere i sitt eget tempo, uten å bekymre seg for at væsken skal koagulere. Antikoagulanten sørger for at koagulasjonsprosessen utsettes i 1-2t, noe som gir behandler god tid på prosedyren. Kombinasjonen av separasjonsgel og antikoagulant sørger for et stabilt produkt, hvor hver injeksjon blir lik. I tillegg er Cellular Matrix ® et lukket produkt som ikke kan kontamineres utenifra. Dette gir en ekstra sikkerhet ovenfor pasienten

Nyere studier med Cellular Matrix  viser positiv effekt på behandling av mild til moderat arthrose.

 

Anvendelse

Cellular matrix anvendes ved tilfeller av mild til moderat artrose. Hele prosessen med å fremstille dette er likt som A-PRP. Eneste forskjellen er at det er lagt til 2ml hyaluronsyre i disse tubene. Legg merke til at det ikke anbefales cellular matrix, men heller A-PRP dersom pasienten er allergisk eller hypersensitiv for hyaluronsyre.

Anbefalt dosering:

          OA grad 1:         1 injeksjon per behandling. Under oppfølging etter 6mnd kan en ny dose injiseres. Om kneet er væskefylt, anbefales det å aspirere dette på forhånd.
          OA grad 2-3:    1 injeksjon hver måned i 3mnd for optimalt resultat.
          OA grad 4:       1 injeksjon hver måned i 3 mnd. En oppfølgingsinjeksjon etter 6mnd om nødvendig.

Dette er det eneste preparatet som tillater kombinasjonen av PRP og hyaluronsyre (HA) i forhold til CE lover og regelverk. Med tanke på at det ikke er lov å modifisere medisin eller biologiske legemidler, kan ikke brukeren/terapeuten blande dette selv.

 

Produktet

Produktet til RegenLab består av Cellular Matrix beholderen som kommer i en eske med totalt 3 stk. Alle er enkelt forpakket. I tilbehørsesken er det utstyr for venøs blodprøvetaking i høy kvalitet.

Sammen med beholder og tilbehør, leverer RegenLab en sentrifuge spesialtilpasset for å sikre riktig, sikker og rask fremstilling av A-PRP/HA. Sentrifugalkraften er 1500G med 3400 omdreininger per minutt, ved 45 grader, som gir perfekt separasjon av blodplater, plasma og røde/hvite blodlegemer. Sentrifugen er ferdig på 5 minutter.  Sentrifugen er lett å bruke, veier lite og tar lite plass på kontoret ditt. Kontakt oss for opplæring og spørsmål.

 

Biologi

PRP blir preparert i sammensetning med høy kvalitets, non-cross linked HA som blir produsert gjennom en bakteriell fermentasjon. HA skaper et cellevennlig miljø hvor blodplater kan samle seg. Dette biologiske, sammensatte nettverket av PRP og HA fasiliterer cellemigrasjon og cellespredning i det injiserte område. HA sørger for viskoelastisitet, øker effekten av og stabiliserer vekstfaktorene i PRP. Den har kapasiteten til å binde til seg opp til 1000x vannmengden av sitt eget volum. HA er veldig godt egnet i behandlingen av OA, samtidig som det også er bevist at effekten av HA ikke er langvarig. Derfor blir kombinasjonen av PRP og HA den beste, fordi PRP vil optimalisere vevet og HA sørger for at forholdene for dette ligger best mulig til rette. Den katabolske prosessen av inflammasjon og degenerasjon som induserer smerte og stivhet, blir snudd til å regulere inflammasjonen og lette på symptomer. PRP og HA har en god effekt på symptomatisk leddsmerte og på mobilitet. Det er stor evidens for at synergien mellom disse to er utelukkende positivt. Det finnes flere studier som har forsket på sammenhengen mellom PRP og HA. Se mer informasjon under våre dokumenter eller henvend deg til Adcare.

 

Etter behandling

Etter injeksjonen anbefales det å holde pasienten under tilsyn de første 30 minutter. Hvile er anbefalt de første 24 timer etter behandling. Pasienten skal ikke bedrive idrett/trening eller annet som skaper høy belastning for skadestedet, og skal unngå aktiviteter utover normale, daglige gjøremål. Pasienten kan oppleve at ubehaget på skadestedet øker litt de første 48t men at dette vil avta deretter. NSAID’s må ikke brukes.

 

Resultater Arthrose

Behandling av arthrose i kne, hofte og skulder. En rekke publiserte studier. A-PRP/HA behandling med Cellular Matrix resulterte i positivt symtomatisk effekt. A-PRP/HA har vist seg å være merkbart mer effektivt enn Hyaluronsyre.

“CellularMatrix provided significant pain relief and functional improvement in 87.3% of patients who had an unsatisfactory clinical response to previous therapy with HA alone.” Renevier JL, Marc JF, Revue du Rhumatisme 2014;81:A202

Prosedyre CellularMatrix

https://www.youtube.com/watch?v=_TnxgGeuBj4

Venøs blodprøvetaking

Se her for video om venøs blodprøvetaking;  Venøs prøve med butterfly

Brukerveiledning om venøs blodprøvetaking: Venøs blodprøvetaking

Spørsmål og svar for Cellular Matrix ®

 1. Hva er forskjellen på A-PRP og Cellular Matrix?

Forskjellen er at det er tilsatt hyaluronsyre i cellular matrix. Dette gjør det ypperlig til behandling av artrose pasienter. A-PRP brukes til behandling av bløtvev mens cellular matrix brukes til behandling av artrose i små og store ledd.

 

 1. Hva er fordelen med å bruke A-PRP eller Cellular Matrix?

Når det gjelder A-PRP vil man kunne redusere tilhelingstiden på bløtvev med opptil 50%. Dette betyr at man kan gjenoppta idrett/aktivitet mye tidligere.

Cellular matrix, som er en blanding av PRP og hyaluronsyre, vil gi betydelig smertereduksjon i 6-12mnd (mild til moderat artrose) og vil øke livskvaliteten hos pasienten. Avhengig av graden av artrose trengs 1-3  injeksjoner for ønsket effekt.

 

 1. Hvem kan sette injeksjon med A-PRP eller Cellular matrix?

Personell med godkjent helsefaglig/medisinsk bakgrunn kan sette injeksjon. Vi anbefaler å injisere under veiledning av ultralyd for å sikre at injeksjonen settes i riktig struktur. Prosedyren må være steril og det må utvises aktsomhet i forhold til regler for sikker pasient behandling. Blodtapping kan læres av sykepleier eller på våre PRP kurs.

Ta kontakt med din nærmeste klinikk for å forhøre deg om de tilbyr dette.

 

 1. Hvorfor har dere antikoagulant i deres produkter A-PRP og Callular Matrix?

Antikoagulerende brukes for å forhindre at trombocyttene (blodplatene) koagulerer før de har blitt injisert. Dette gir brukeren mere tid til injeksjonen, slik at man ikke trenger å forhaste seg. Skulle noe uventet dukke opp som en telefonsamtale eller at pasienten ikke er klar for injeksjonen, slipper man å bekymre seg for at PRP’en har koagulert og må kastes.

 

 1. Jeg har hørt at antikoagulanten gjør at produktet ikke er optimalt og at A-PRP’en ikke koagulerer ved injeksjon ved bruk av det. Stemmer det?

Nei, det stemmer ikke. Vår A-PRP er tilsatt en nøye kalkulert mengde antikoagulant (0.6ml) slik at den kun skal påvirke de 10ml med blod i røret. Ved injisering vil kalsium bli frigitt fra kroppen, og PRP vil koagulere som normalt for optimal effekt. Antikoagulant av samme art blir også anbefalt i konkurrentenes produkter, så det er trygt å bruke og har ingen negativ effekt. Forskjellen er at vårt produkt allerede er tilsatt antikoagulant mens man må tilføye det selv hos konkurrentene.

 

 1. Hvor lang tid tar det fra pasienten går inn døren til at injeksjonen er satt?

10-15min. Selve blodtappingen går på få minutter med vårt ‘’butterfly’’ system. Sentrifugering tar nøyaktig 5min. Deretter må det injiseres og tiden dette tar, vil avhenge av hvor dreven terapeuten er.

 

 1. Hjelper det å injisere i kneet mitt dersom det er fylt med væske?

Vi anbefaler at væsken blir aspirert før injiseringen. Dette er for at man ikke skal øke volumet av væsken i leddet (noe som kan være smertefullt) i tillegg til at det ikke vil ha optimal effekt dersom leddet har for mye væske i seg.

 

 1. Faller PRP inn under kategorien ‘’doping’’?

Nei, overhodet ikke. Man bruker kun pasientens eget blod for å fremstille PRP. Effekten vil kun være at vevet gror raskere, ikke at det blir noe sterkere enn vanlig vev. Det fungerer ikke på noen måte som prestasjonsfremmende og kan derfor ikke sammenlignes med doping.

 

9. Hvem er kvalifisert til å utføre en injeksjon ?

I Adcare er vi opptatt av god service som sørger for kvalitet og sikkerhet ovenfor pasienter. Vi har derfor noen punkter som vi ønsker at våre kunder skal oppfylle for å kunne tilby behandling med våre PRP produkter:

 • Helsefaglig bakgrunn med anerkjent utdanning
 • Bestått kursrekke innenfor ultralyddiagnostikk
 • Være i besittelse av eller ha tilgang på ultralydapparat
 • Bestått injeksjonskurs
 • Ha gjennomgått opplæring i bruk av vårt PRP system, herunder teknikk, prosedyrer, protokoller, bivirkninger m.v.
 • Kunne tilby behandlingen under trygge og sterile forhold

 

 

 

Finn klinikk for behandling med Cellular Matrix ®

Finn en klinikk nær deg for å diskutere behandlingsbehovene dine med en behandler der.

   Presentasjon av CellularMatrix av Dr. Banko Bara.

   Prospektiv, dobbelblindet og randomisert studie vedrørende CellularMatrix og 2 forskjellige Hyaluronsyrer.

   Om CellularMatrix fra RegenLab .

   En gjennomgang av teknologien bak CellularMatrix.

   Relaterte produkter.

   Ta kontakt