ClearPetra Aksesshylse for ureter

Aksesshylse med bøyelig tupp og mulighet for sug som gir store fordeler under URS prosedyren. Du kommer helt inn til alle calyx`er med aksesshylsen. Man kan koble på sug for optimal sikt, redusert bruk av steinfanger og forkorter operasjonstid. Kan bestille egen beholder for steinoppsamling (steinstøv), for innsending til analyse. Kommer i lengder fra 13 – 55 cm og i de fleste CH størrelser

Bestill på e-post/telefon

Bestillingsnummer for ClearPetra Aksesshylse for ureter

Stone Collection Bottle, Ref 79880140

ClearPetra 11/13Ch 55cm, Ref 90111155

ClearPetra 11/13Ch 46cm, Ref 90111146

ClearPetra 11/13Ch 40cm, Ref 90111140

ClearPetra 11/13Ch 36cm, Ref 90111136

Andre størrelser i ch 10/12 og 12/14 er også tilgjengelig. Lengder fra 13-55cm

 

 

 

Dokumenter for ClearPetra Aksesshylse for ureter

Produktbeskrivelse

Bedre aspirasjon av steinfragmenter

Den bøyelige tuppen på aksesshylsen kan trygt plasseres i nyrebekkenet for bedre aspirasjon av steinfragmenter, selv i nedre calix.

Opprettholder lavt intra-luminalt trykk og temperatur

Væske og fragmenter kan effektivt evakueres, og dermed opprettholdes et  lavt intra-renalt trykk og temperatur, noe som sikrer færre komplikasjoner og termiske skader.

Høy kirurgisk effektivitet

Små steinfragmenter kan aspireres ut under laser litotripsi.

Redusert retropulsjon

Steinfragmenter vil samle seg på den distale enden av ClearPetra-hylsen i stedet for å spre seg.

Forbedring av synsfeltet

Under kontinuerlig irrigasjon og sug vil blødning og støv fra steinknusning ikke lenger hindre synsfeltet.

Behandling av større steiner

PÅ grunn av økt effektivitet og bedre sikt kan urologer behandle større steiner.

ClearPetra Aksesshylse for ureter

Aksesshylse med bøyelig tupp og mulighet for sug som gir store fordeler under URS prosedyren. Du kommer helt inn til alle calyx`er med aksesshylsen. Man kan koble på sug for optimal sikt, redusert bruk av steinfanger og forkorter operasjonstid. Kan bestille egen beholder for steinoppsamling (steinstøv), for innsending til analyse. Kommer i lengder fra 13 – 55 cm og i de fleste CH størrelser

Bestill på e-post/telefon

Bestillingsnummer for ClearPetra Aksesshylse for ureter

Stone Collection Bottle, Ref 79880140

ClearPetra 11/13Ch 55cm, Ref 90111155

ClearPetra 11/13Ch 46cm, Ref 90111146

ClearPetra 11/13Ch 40cm, Ref 90111140

ClearPetra 11/13Ch 36cm, Ref 90111136

Andre størrelser i ch 10/12 og 12/14 er også tilgjengelig. Lengder fra 13-55cm

 

 

 

Dokumenter for ClearPetra Aksesshylse for ureter

Bøyelig atraumatisk tupp.

Den bøyelige tuppen på aksesshylsen kan trygt plasseres i nyrebekkenet for bedre aspirasjon av steinfragmenter, selv i nedre calix.

Tilkobling av sug.

Væske og fragmenter kan effektivt evakueres, og dermed opprettholdes et  lavt intra-renalt trykk og temperatur, noe som sikrer færre komplikasjoner og termiske skader.