Kateteret som sikrer ren kateterisering

Urinrøret hos menn har en s-form. Dette byr på utfordringer når det kommer til kateterisering. Selve innføringen går greit, men dersom kateterslangen er stiv oppleves det ofte ubehagelig. Flocath Quick har en mykere og mer fleksibel plasttype og glir dermed lettere gjennom svingene. I tillegg har den en patentert beskyttelseskappe som forhindrer fingerkontakt og bakterieoverføring. Med god lubrikering ligger alt til rette for en komfortabel og sikker kateterisering. 

Flocath Quick er også godkjent under blåreseptordningen. 

Bestill på e-post/telefon

Produktbeskrivelse

En unik løsning for kateterisering

Flocath Quick fungerer først og fremst som et vanlig kateter, men med en viktig forskjell:
En beskyttelseskappe hindrer kontakt med selve kateteret, og minimerer sjansen for bakterieoverføring. Dette er en patentert og unik løsning som kan hindre urinveisinfeksjoner. Flocath Quick er en alt-i-ett-løsning for såkalt intermitterende kateterisering, som innebærer at den kan benyttes når som helst og over alt – av brukeren selv, eller av helsepersonell.

Flocath Quick er produsert av Rüsch Care som distribueres og eies av Teleflex Medical. Teleflex Medical er dermed verdens største produsent av kateter og verdensledende innen urologi-hjelpemidler under merket Rüsch.

Kateteret som sikrer ren kateterisering

Urinrøret hos menn har en s-form. Dette byr på utfordringer når det kommer til kateterisering. Selve innføringen går greit, men dersom kateterslangen er stiv oppleves det ofte ubehagelig. Flocath Quick har en mykere og mer fleksibel plasttype og glir dermed lettere gjennom svingene. I tillegg har den en patentert beskyttelseskappe som forhindrer fingerkontakt og bakterieoverføring. Med god lubrikering ligger alt til rette for en komfortabel og sikker kateterisering. 

Flocath Quick er også godkjent under blåreseptordningen. 

Bestill på e-post/telefon

En mykere og mer behagelig kateterisering.

I Flocath Quick-forpakningen inngår et hydrofil-dekket blæretømmingskateter med særdeles gode glideegenskaper. I tillegg inneholder forpakningen en pose steril saltvannsoppløsning som aktiverer den hydrofile overflaten, og skaper ytterligere glideegenskaper. Mange opplever også en fordel i at kateteret blir mer presist, siden beskyttelseskappen lar en styre kateteret med fingrene. Ved å skyve beskyttelseshetten helt frem på kateteret får man større kontroll, og det blir enklere å finne treffpunktet ved urinveisåpningen. Større presisjon og lubrikert overflate gjør dermed selve innføringen smertefri og rask.En mykere og mer behagelig kateterisering

Helt ren kateterisering.

Det unike med Flocath Quick ligger i den patenterte beskyttelseshetten, som minimerer risikoen for bakterieoverføring ved at den skaper en berøringsfri beskyttelse rundt selve kateteret. Du kan dermed ta på kateteret og fortsatt holde det bakteriefritt. Urinveisinfeksjon er den mest utbredte komplikasjonen ved kateterisering. Risikoen er også større ved intermitterende kateterisering, siden dette gjerne utføres av pasienten selv. Det er heller ikke slik at man til enhver tid er i nærhet til steder med adekvat hygiene når behovet for kateter-isering melder seg. Med Flocath Quick oppleves det som et mindre problem. Merk: Alle brukere av kateter oppfordres uansett til god håndhygiene, med vask både før og etter kateterisering.

Hvem kan bruke Flocath Quick?.

Mange pasientgrupper er av ulike årsaker avhengige av kateterbruk. Ulike funksjonhemminger, lammelser eller sykdomsbilder gjør enten at urinveisfunksjonen ikke fungerer som den skal, eller at pasienten på ulike måter er ute av stand til å tømme urinblæra. Flocath Quick er skapt med tanke på pasientene, og de behov de møter i hverdagen. Flocath Quick representerer en nyvinning for disse pasient-gruppene ved å gjøre intermitterende kateterisering enda enklere. En Flocath Quick-forpakning er liten og lett, og kan bæres med overalt. Beskyttelseskapppen og saltvannsoppløsningen gjør dessuten at terskelen for å ta kateteret i bruk er lavere, siden hygienen ivaretaes ved at risikoen for bakterieoverføring er minimal. En kateterslange av mykere og mer fleksibel kvalitet bidrar også til mer behagelig kateterisering. Dette resulterer gjerne i en mer fleksibel hverdag, større mobilitet og til syvende og sist forbedret livskvalitet.

Du er tryggere med Flocath Quick.

Teleflex, selskapet bak Flocath Quick, har lang erfaring og høy kompetanse innen produkter utviklet for urologi. Teleflex er en stor aktør som allerede leverer urologi-produkter til de fleste norske sykehus, og er markedsledende innen dette segmentet. Når Flocath Quick nå introduseres i det norske markedet er det derfor med en en historie og kompetanse fra en solid aktør i ryggen. Flocath Quick er patentert, og er foreløpig alene om å ha en løsning med beskyttelseshette – en fordel som vil komme både pasienter og helsepersonell til gode, og som skaper en sikker og komfortabel kateterisering og blæretømming, både på sykehus, i hjemmet – eller på reisefot.