Gå til påmelding

Velkommen til modul 8 i advanced rekken innen MSK ultralyd.

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har et samarbeid hvor vi tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i privat praksis.

Grunnet støtten PFF har fått fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (The Norwegian Fund for Post-Graduate Training in Physiotherapy) så kan vi senke prisene til fysioterapeuter betydelig på basic og advanced Ultralyd kurs i PFF regi. PFF medlemmer får subsidiert litt lavere pris en fysio med annet medlemskap.

Håndledd og hånd

Tid:
Fredag 28.10.2022 09.00 – 17.00
Lørdag 29.10.2022 09.00 – 16.00

Sted:
Apexklinikken, Oslo, Norge

Pris:
Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,-
(subsidiert av fysiofondet og PFF)
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA)
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,-
(subsidiert av fysiofondet)
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Alt helsepersonell med interesse for ultralyd er velkomne.

Kurset tar for seg området hånd og håndledd

Hvert kurs i advanced rekken kan du ta i vilkårlig rekkefølge men forutsettes at man innehar et basic nivå av kompetanse, f eks gjennomført UL basic modul 1-3.

Kursene er søkt godkjent for poeng hos Legeforeningen og godkjent for poeng hos blant annet Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

Kurskalender for alle uktralydkurs i regi av PFF, FUA og IUPP:

https://www.ultralydscanning.no/kurskalender-for-ultralydscanning/

Se http://www.Ultralydscanning.no/kurskalender-for-ultralydscanning/  for mer informasjon om UL utdanningen og kursrekkene samt hvilke forbund som gir tellende kurspoeng etc.

Facebook event : https://www.facebook.com/events/2215727715151149/

Program: https://www.ultralydscanning.no/kurs-i-ultralydscanning/advanced-kurs/advanced-modul-8/

Kursene er søkt godkjent for poeng hos Legeforeningen og godkjent for poeng hos blant annet Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

Kurskalender for alle uktralydkurs i regi av PFF, FUA og IUPP:

Plan:

http://www.ultralydscanning.no/modul-8.html

Pris:

Gratis


Apexklinikken, Fyrstikkallèen 3b - Helsfyr, Oslo 0661

28-29 oktober 2022

Gå til påmelding

Ledige plasser

Kontakt oss