Kursbeskrivelse

Kurset er for leger som jobber med kliniske vurderinger av syke pasienter i primærhelsetjenesten bla a fastlegekontor, legevakt, KAD mm. Dette kurset er beregnet for leger som allerede er kjent med grunnleggende bruk av ultralyd eller som har tatt kurs i ultralyd tidligere. Formålet med kurset er å utvide repertoaret til leger som bruker UL i sin praksis.

Kursmetode

 • Alle deltagere får tilgang til videoforelesninger for læring på egen PC/Mac/nettbrett i forkant av kurset. Suppler også med anbefalte kapitler i ebok. Det er avgjørende for læring at kursmaterialet er gjennomgått før kurset. På kursdagene blir det kun kortere oppsummerende forelesninger. Videoforelesninger utgjør totalt 465 minutter (10 kurstimer a 45 minutter). Så begynn tidlig med å gå gjennom dette.
 • Videoforelesninger er tilgjengelig på nett i ett år. Repeter læring når du ønsker.
 • Det blir satt av maksimalt med tid for hands on og veiledning på kursdagene.

Læringsmål

 • Introdusere allmennleger mulighetene som åpner seg ved bruk av ultralyd ved vurdering av aktuelle organsystemer.
 • Kunne produsere representative ultralydbilder til bruk som beslutningsstøtte ved diagnostikk og behandling.
 • Få kjennskap til sonoanatomien og de vanligste patologiske funn ved nevnte organsystemer.

EMNER – Veiledere/forelesere:

 1. Ultrasound in resource limited settings – Gordy Johnson
 2. Svangerskapskontroller – 2. og 3. trimester – Angelina Lied
 3. Vaskulær tilgang – Nils Petter Oveland
 4. Tyroidea – Victoria Vatsvaag
 5. Testikler – Victoria Vatsvaag
 6. UL veileda prosedyrer i fingre, håndledd, kne – Canh Le Nygaard og Tomas Skei
 7. Kuler/klumper samt Fremmedlegemer – Morten Glasø
 8. RUSH – Nils Petter Oveland
 9. Small bowel (tynntarm mm) – Gordy Johnson
 10. Hvordan utføre de seks takstene i takstheftet – Marius Ryengen

Plan:

https://oppdalsuka.org/pasientnaer-ultralyd-del-2/

Pris:

Kan kun bestilles av profesjonelle behandlere. Lag bruker eller logg inn på min side for å vise priser


Oppdalsuka
Skifer Hotel.
Ola Setroms veg 35, 7340 Oppdal

Onsdag 11.mars kl. 16.00 – fredag 13.mars kl. 12.30

Gå til påmelding

Ledige plasser

Kontakt oss