Kursbeskrivelse

Kurset er for leger som jobber med kliniske vurderinger av akutt syke pasienter på fastlegekontor, legevakt, KAD mm. I dette kurset lærer du hvordan du gjør bedre og mer presise vurderinger med et ultralydsapparat i hånd. Klinikerstyrt ultralyd er bedre kjent som point of care ultrasound – pasientnær ultralyd. Målet er at du som kliniker raskere kan skaffe deg verdifull informasjon som kan være viktig eller avgjørende for den videre behandlingen av pasienten din.Kurset passer både for nybegynnere og de mer erfarne.

Kursmetode

 • Alle deltagere får tilgang til videoforelesninger for læring på egen PC/Mac/nettbrett i forkant av kurset. Suppler også med anbefalte kapitler i ebok. Det er avgjørende for læring at kursmaterialet er gjennomgått før kurset. På kursdagene blir det kun kortere oppsummerende forelesninger. Videoforelesninger utgjør totalt 465 minutter (10 kurstimer a 45 minutter). Så begynn tidlig med å gå gjennom dette.
 • Videoforelesninger er tilgjengelig på nett i ett år. Repeter læring når du ønsker.
 • Det blir satt av maksimalt med tid for hands on og veiledning på kursdagene.

Læringsmål

 • Introdusere allmennleger mulighetene som åpner seg ved bruk av ultralyd ved vurdering av aktuelle organsystemer.
 • Kunne produsere representative ultralydbilder til bruk som beslutningsstøtte ved diagnostikk og behandling.
 • Få kjennskap til sonoanatomien og de vanligste patologiske funn ved nevnte organsystemer.

EMNER

 1. FYSIKK – Victoria
 2. AORTA – Marius
 3. DVT – Nicolay
 4. NYRER – Geir
 5. GALLE – Bjarte
 6. US in remote settings – Gordy
 7. Sv skap – Karoline
 8. MSK – Tomas
 9. KOMME I GANG – Canh
 10. INJEKSJON AV SKULDER – Canh
 11. LUNGE – Steinar
 12. FAST – Andreas
 13. HJERTE – Nils Petter

Plan:

https://oppdalsuka.org/pasientnaer-ultralyd-del-1/

Pris:

Kan kun bestilles av profesjonelle behandlere. Lag bruker eller logg inn på min side for å vise priser


Oppdalsuka
Skifer Hotel.
Ola Setroms veg 35, 7340 Oppdal

Søndag 8.mars kl. 16.00 – onsdag 11.mars kl. 12.00

Gå til påmelding

Ledige plasser

Kontakt oss