En ny behandling av artrose bruker dine egne celler til å bli bedre.

ca. 400 000 nordmenn lider av artrose, såkalt slitasjegikt. Det gjør det til en av våre vanligste sykdommer. De vanligste symptomene er smerter og stivhet i ledd. Når du har artrose har brusken på leddflatene av forskjellig grunner blitt tynnere. Til nå har det vært lite man kan gjøre med dette, ut over fysioterapi, mosjon og i de mer ekstreme tilfellene – operasjon. Til tross for at regenerativ medisin ikke er en helt ny måte å behandle på, er bruken i forbindelse med artrose relativt ny, men har allerede dokumenterte resultater ved mild til moderat artrose.

Hvordan virker det?

Cellular Matrix® PRP er det man kaller regenerativ medisin, som betyr at det reparerer og bygger opp igjen skadet vev og celler. Ved å benytte ditt eget blod produseres blodplateberiket plasma (Platelet Rich Plasma, PRP). PRP er rikt på et innhold som spiller en viktig rolle i å bygge opp celler. Cellular Matrix inneholder i tillegg en biologisk fremstilt leddveske, som bidrar til at brusk myknes, betennelse dempes og at forholdene for ønsket celleutvikling optimaliseres. Ved å kombinere ditt eget plateberikede plasma og den biologisk fremstilte leddvesken bremses plagene med artrose i ledd, samt akselererer reparasjonsprosessen.

En smertefri, effektiv og rimelig behandling

Før behandlingen tapper helsepersonell ca 10 ml blod. Deretter sentrifugeres blodet med Cellular Matrix® som skiller de røde og hvite blodcellene ut og man sitter igjen med blodplateberiket plasma og biologisk fremstilt leddveske. Denne væsken injiseres så direkte i leddet med hjelp og veiledning av ultralyd, eller ved gjennomlysning. Etter én til tre behandlinger brytes progresjonen til artrose, smertene reduseres og bevegeligheten kommer tilbake. Behandlingen med Cellular Matrix® PRP kan gjøres på en klinikk, og koster fra kr 3500,- per gang. Selve behandlingen krever minimale inngrep, tar under ti minutter, og er smertefri ut over noen små stikk.

Behandlingene utføres med tre-fire ukers mellomrom. Antallet behandlinger avhenger av graden av artose. Mellom behandlingene anbefales det at man tar det med ro og unngår hard trening. Etter noen måneder vil de aller fleste med mild eller moderat artose* oppleve betydelig reduserte smerter og økt bevegelighet i leddene. Dette er også en behandling som har en effekt som varer lenger enn andre metoder. (*Ref. Kellgren- Lawrence scale II-III)

Velprøvde metoder og dokumentert effekt.

Allerede på 1970-tallet ble de første vellykkede forsøkene gjort med PRP, for å bygge opp celler og vev. Metoden har siden spredd seg til en rekke bruksområder innen muskel- og skjelettrelaterte plager, og er blant annet tatt i bruk av ortopeder, plastikkirurger og manuellterapeuter. Med tiden har også behandlingen flyttet seg fra operasjonssal til private klinikker. Samtidig har Cellular Matrix ® blitt en standardisert prosedyre som sikrer høy kvalitet hver gang. I den senere tid har det blitt gjennomført en rekke vitenskaplige studier på produktet , som viser gode resultater. Cellular Matrix har en god effekt i behandlingen av smerte og bevegelighet ved mild til moderat artrose. Den første studien ble startet allerede i 2010. Til sammen er det gjennomført over 10 studier på Cellular Matrix og det er 8 pågående studier for øyeblikket.

Les mer fra artikkel i Dagbladet den 23. januar 2021. Dagbladet – CellularMatrix 230121

Cellular Matrix er en patentert og moderne behandling utviklet av det anerkjente Regenlab i Sveits. Den enkle og trygge behandlingen og den relativt lave prisen ved bruk, har bidratt til en stor utbredelse av behandlingsmetoden. Mange norske klinikker tilbyr i dag Cellular Matrix.  Se mer om studier og artikler her.  Kontakt oss for informasjon.