Innledning

Adcare AS er opptatt av personvern. Formålet med denne personvernerklæringen er å forklare hvordan vi samler inn, beskytter og benytter personopplysninger fra kunder, leverandører og partnere.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger kan være enhver opplysning som kan brukes til å identifisere en person. Vi oppbevarer kun alminnelige opplysninger som navn, arbeidssted, kontaktopplysninger og – historikk.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Adcare AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til vår kontorsjef Janicke Hellem. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Hvorfor oppbevarer vi personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger som du oppgir til oss, og som er nødvendige for å oppfylle vårt ansvar som leverandør av medisinsk utstyr på en effektiv og sikker måte. Opplysningene kan bli oppgitt dersom du kontakter oss pr. e-post eller telefon. De kan også blir gitt oss av tredjepart.

Når vi registrerer alminnelige personopplysninger vil du bli informert om dette. De opplysningene vi har registrert, er kun tilgjengelige for ansatte i Adcare AS. Dine opplysninger vil kunne bli oversendt tredjepart dersom dette er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i forbindelse med tilbakekallelse, korrigerende tiltak eller utilsiktede hendelser. I denne forbindelse vil tredjepart kun være produsent av utstyr eller myndigheter. Behandlingsgrunnlaget for dette er gitt i lover, regulativer og/eller direktiver vedrørende Medisinsk utstyr.

Vi kan også be om skriftlig samtykke til å kunne registrere andre opplysninger om deg. Behandlingsgrunnlaget er da samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Vårt ansvar som leverandør av medisinsk utstyr medfører at vi har ansvar for opplæring av brukere i korrekt bruk av utstyr. Vi er også avhengige av å nå kunder i forbindelse med mulig tilbakekallelse av produkter. Eksisterende kunders personopplysninger vil bli oppbevart i inntil fem år etter siste kontakt. Deretter vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. En eksisterende kunde er en kunde som vi enten har en kontakt med eller som kontinuerlig handler med oss eller vi på en annen måte har en løpende dialog med. Se for øvrig referanser til lovgrunnlag nevnt ovenfor.

En potensiell kunde er en person som henvender seg til oss for å be om produktopplysninger, priser mm. Alminnelige personopplysninger som nevnt ovenfor, vil også kunne bli registrert for potensielle kunder. Vi har de samme regler for oppbevaring, sletting eller anonymisering som for eksisterende kunder. Adcare AS sender av og til ut nyhetsbrev via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. E- postadressen lagres i vårt CRM-system (for tiden Proweb), deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også etter fem års inaktivitet. Behandlingsgrunnlaget er samtykke.

Sikker lagring av persondata

Personopplysninger ligger lagret på servere som driftes av våre IT-leverandører. Vi har databehandleravtaler med alle våre IT-leverandører for å sikre at persondata beskytes i henhold til Personvernforordningen.

De lagrede persondata er beskyttet av brannmurer. Det kreves individuelle passord for tilgang til våre IT-systemer.

Informasjonskapsler

InformasjonskapselKategoriBeskrivelseVarighetDatabehandler
_gidAnalyseBrukes for å skille brukere fra hverandre.24 timerGoogle Analytics
_gatAnalyseBrukes for å begrense forespørsler mot Google Analytics.1 minuttGoogle Analytics
_gaAnalyseAnonymiserte data over hvordan nettsiden blir brukt.2 årGoogle Analytics
woocommerce_cart_hashNettside / NettbutikkLagrer informasjon om brukers handlekurv.AdCare
woocommerce_items_in_cartNettside / NettbutikkLagrer informasjon om status på handlekurv.AdCare
wp_woocommerce_session_#Nettside / NettbutikkInformasjonskapselen inneholder informasjon som identifiserer brukerens og sesjonens sluttdato.
For gjestebrukere er dette en tilfeldig generert kryptografisk sterk hash/ID.
AdCare
wordpress_logged_in_#Nettside / NettbutikkHolder på innloggingen dinAdCare
wordpress_sec_#Nettside / NettbutikkHolder på innloggingen dinAdCare
wordpress_test_cookieNettside / NettbutikkWordPress setter denne informasjonskapselen på sider med innlogging for å sjekke om informasjonskapsler er tillatt i nettleseren.AdCare
__lc.visitor_idChat funksjonalitetBrukes for å identifisere din økt med chat systemet.3 årLiveChat
lc_window_stateChat funksjonalitetBrukes for å huske om chatvinduet er åpent eller lukket.Øktbasert informasjonskapsel.LiveChat
__lc_mcidChat funksjonalitetLiveChat kundesupportLiveChat
__lc_mcstChat funksjonalitetLiveChat kundesupportLiveChat
__livechat_lastvisitChat funksjonalitetLagrer når brukeren sist brukte LiveChat.LiveChat
__livechatChat funksjonalitetLiveChat kundesupportLiveChat
autoinvite_callbackChat funksjonalitetLiveChat kundesupportLiveChat
hide_eye_catcherChat funksjonalitetLiveChat kundesupportLiveChat
lc_sso#Chat funksjonalitetLiveChat kundesupport3 årLiveChat
3rdpartyChat funksjonalitetLiveChat kundesupportLiveChat
__lc_vvChat funksjonalitetLiveChat kundesupportLiveChat
main_window_timestamp_0Chat funksjonalitetLiveChat kundesupportLiveChat
main_window_timestampChat funksjonalitetLiveChat kundesupportLiveChat
message_textChat funksjonalitetLiveChat kundesupportLiveChat
notification[status_ping]Chat funksjonalitetLiveChat kundesupportLiveChat
recent_windowChat funksjonalitetLiveChat kundesupportLiveChat
__stripe_midBetalingsløsningStripe brukes til gjennomføring av kortbetaling. Stripe bruker en informasjonskapsel for å huske hvem du er og lar AdCare behandle betalinger uten å lagre kredittkortinformasjon på våre egne servere.1 årStripe
__stripe_sidBetalingsløsningStripe brukes til gjennomføring av kortbetaling. Stripe bruker en informasjonskapsel for å huske hvem du er og lar AdCare behandle betalinger uten å lagre kredittkortinformasjon på våre egne servere.30 minStripe

Dine rettigheter

Enhver person kan når som helst be om innsyn i hvilke typer personopplysninger Adcare AS har registrert. Dette gjøres ved å henvende seg til vår behandlingsansvarlige via e-
post til firmapost@adcare.no

  • Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg
  • Du har rett til å få rettet, slettet eller utlevert kopi av de opplysningene vi har registrert om deg. Dette gjelder også opplysninger du tidligere har gitt samtykke til oppbevaring av.
  • Du har rett til å gjøre innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger

Mer informasjon om dine rettigheter vil du finne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.no