RegenPRP behandling

Blodplateberiket plasma eller PRP er en behandling som kan være aktuell ved jumper’s knee, artrose i knær, tennisalbue og ved akutte avrivninger i muskel/sene.  RegenPRP er en videreutvikling av prp som ved hjelp av patentert teknikk separerer bort røde og hvite blodceller og har igjen platerikt plasma eller blodplater med vekstfaktorer.

 • Europas ledende PRP teknikk
 • Patentert separasjons-gel sikrer rene og aktive blodplater.
 • Laveste nivå av leukocytter
 • Lukket system som er trygt å bruke
Nullstill

Tilleggsinformasjon

RegenKit

RegenPRP ® Kit med tilbehør, RegenPRP ® (3 stk), Stor Pakke RegenPRP ® (12 stk)

Spørsmål og svar for RegenPRP ®

 1. Hva er forskjellen på RegenPRP og Cellular Matrix?

Forskjellen er at det er tilsatt hyaluronsyre i Cellular matrix. Dette gir forlenget effekt i forhold til PRP alene på Artrose. RegenPRP brukes til behandling av bløtvev og artrose,  mens Cellular matrix brukes til behandling av artrose i små og store ledd.

 

 1. Hva er fordelen med å bruke RegenPRP?

Når det gjelder RegenPRP vil man kunne redusere tilhelingstiden på bløtvev med opptil 50%. Dette betyr at man kan gjenoppta idrett/aktivitet mye tidligere. Normalt er det nok med 1 injeksjon.

Cellular matrix, som er en blanding av PRP og hyaluronsyre, vil gi betydelig smertereduksjon i 6-12mnd (mild til moderat artrose) og vil øke livskvaliteten hos pasienten. Avhengig av graden av artrose trengs 1-3 injeksjoner for ønsket effekt.

 

 1. Hvem kan sette injeksjon med RegenPRP?

Personell med godkjent helsefaglig/medisinsk bakgrunn kan sette injeksjon. Vi anbefaler å injisere under veiledning av ultralyd for å sikre at injeksjonen settes i riktig struktur. Prosedyren må være steril og det må utvises aktsomhet i forhold til regler for sikker pasient behandling. Blodtapping kan læres av sykepleier eller på våre PRP kurs.

Ta kontakt med din nærmeste klinikk for å forhøre deg om de tilbyr dette.

 

 1. Hvorfor har dere antikoagulant i deres RegenPRP?

Antikoagulerende brukes for å forhindre at trombocyttene (blodplatene) koagulerer før de har blitt injisert. Dette gir brukeren mere tid til injeksjonen, slik at man ikke trenger å forhaste seg. Skulle noe uventet dukke opp som en telefonsamtale eller at pasienten ikke er klar for injeksjonen, slipper man å bekymre seg for at PRP’en har koagulert og må kastes.

 

 1. Jeg har hørt at antikoagulanten gjør at produktet ikke er optimalt og at RegenPRP’en ikke koagulerer ved injeksjon ved bruk av det. Stemmer det?

Nei, det stemmer ikke. Vår A-PRP er tilsatt en nøye kalkulert mengde antikoagulant (0.6ml) slik at den kun skal påvirke de 10ml med blod i røret. Ved injisering vil kalsium bli frigitt fra kroppen, og PRP vil koagulere som normalt for optimal effekt. Antikoagulant av samme art blir også anbefalt i konkurrentenes produkter, så det er trygt å bruke og har ingen negativ effekt. Forskjellen er at vårt produkt allerede er tilsatt antikoagulant mens man må tilføye det selv hos konkurrentene.

 

 1. Hvor lang tid tar det fra pasienten går inn døren til at injeksjonen er satt?

10-15min. Selve blodtappingen går på få minutter med vårt ‘’butterfly’’ system. Sentrifugering tar nøyaktig 5min. Deretter må det injiseres og tiden dette tar, vil avhenge av hvor dreven terapeuten er.

 

 1. Hjelper det å injisere i kneet mitt dersom det er fylt med væske?

Vi anbefaler at væsken blir aspirert før injiseringen. Dette er for at man ikke skal øke volumet av væsken i leddet (noe som kan være smertefullt) i tillegg til at det ikke vil ha optimal effekt dersom leddet har for mye væske i seg.

 

 1. Faller PRP inn under kategorien ‘’doping’’?

Nei, overhodet ikke. Man bruker kun pasientens eget blod for å fremstille PRP. Effekten vil kun være at vevet gror raskere, ikke at det blir noe sterkere enn vanlig vev. Det fungerer ikke på noen måte som prestasjonsfremmende og kan derfor ikke sammenlignes med doping.

 

9. Hvem er kvalifisert til å utføre en injeksjon ?

I Adcare er vi opptatt av god service som sørger for kvalitet og sikkerhet ovenfor pasienter. Vi har derfor noen punkter som vi ønsker at våre kunder skal oppfylle for å kunne tilby behandling med våre PRP produkter:

 • Helsefaglig bakgrunn med anerkjent utdanning
 • Bestått kursrekke innenfor ultralyddiagnostikk
 • Være i besittelse av eller ha tilgang på ultralydapparat
 • Bestått injeksjonskurs
 • Ha gjennomgått opplæring i bruk av vårt PRP system, herunder prosedyrer og protokoller
 • Kunne tilby behandlingen under trygge og sterile forhold

 

10. Hva kan pasienten forvente seg etter injeksjonen?

Det er vanlig at pasienten får en lettere forverring av symptomer opptil 2-3 dager etter injeksjonen. Dette vil deretter avta. Når det er sagt, er det viktig at pasienten ikke bruker NSAIDs som kan forstyrre virkningen av PRP. Paracetamol kan taes, dersom nødvendig.

Finn klinikk for behandling med RegenPRP ®

Finn en klinikk nær deg for å diskutere behandlingsbehovene dine med en behandler der.

   Produktbeskrivelse

   I Norge er interessen for PRP økende og Adcare er distributør  av  RegenPRP ® (Autologt platerikt plasma) fra firmaet RegenLab. RegenLab er anerkjent som den ledende leverandør av patenterte teknikker for fremstilling av autologt blodplaterikt plasma. RegenLab har CE godkjenning etter nytt MDR direktiv, og over 2 million pasienter er behandlet med deres PRP systemer i USA, Europa og Asia.

   Hva er RegenPRP ® ?

   A-PRP fra RegenLab
   A-PRP

   RegenPRP® er en videreutvikling av PRP som innebærer plateberiket plasma og blodplatekonsentrat med ekstremt lavt nivå av røde og hvite blodceller, fremstilt fra pasientens eget blod. Behandlinger er egnet for ledd- og senesmerter og vil forbedre funksjonen, redusere smerte og regenerere berørte ledd. En venøs blodprøve på 10ml sentrifugeres i en beholder som inneholder en patentert separasjons-gel som skaper en barriere mot de røde/hvite blodcellene. Gelen, som er i fast form, vil endre struktur til flytende under sentrifugering,  slik at den legger seg mellom de ‘’gode’’ stoffene (plasma, trombocytter, lymfocytter, monocytter og mesenchymale celler) og de ‘’dårlige’’ stoffene (røde blodceller, ergocytter og granulitter) etter sentrifugeringen.

   Røde blodceller vil bli redusert med 99.7%. De hvite blodcellene vil bli redusert med 96.7% og det lille som er igjen, er de anti inflammatoriske, hvite blodcellene; lymfocytter og monocytter. Dette sikrer at du har en ferdig RegenPRP ® med aktive blodplater, som er renest mulig og med markedets laveste leukocyttnivå. Blodplatene er plateberiket med en konsentrasjon på 1.6 ganger og minst 80% av blodplatene er bevart i prøven i tillegg til vekstfaktorer som FGF, PDGF, TGF-ß, EGF, VEGF og IGF.  Det ferdige produktet vil gi 5-6ml veske til injeksjonen.

   RegenPRP stimulerer vaskularisasjon på skadestedet og optimal vevsregenerering.

   Prosessen er illustrert her. En sentrifuge spesialtilpasset for å sikre riktig, sikker og rask fremstilling av RegenPRP anvendes for dette formålet. Sentrifugalkraften er 1500G med 3400 omdreininger per minutt. Sentrifugen er ferdig på 5 minutter.  Sentrifugen er lett å bruke, veier lite og tar lite plass på kontoret ditt.

   Veldig lett å bruke

   Utover separasjonsgel, er RegenPRP tilsatt en antikoagulant(sodiumsitrat, PH7, isotonisk), slik at kan man fremstille og injisere produktet i sitt eget tempo, uten å bekymre seg for at væsken skal koagulere. Antikoagulanten gir deg 1-2t før koagulasjonsprosessen iverksettes. Kombinasjonen av separasjonsgel og antikoagulant sørger for et stabilt produkt, hvor hver injeksjon blir lav samme kvalitet. I tillegg er  RegenPRP ® et lukket produkt som ikke kan kontamineres utenifra. Dette gir en ekstra sikkerhet ovenfor pasienten.

   Biologi

   Blod inneholder plasma (55%), røde blodceller (44%), hvite blodceller (1%) og blodplater (<0.15%). Plasmaet, som er en gul farget substans, inneholder næringsstoffer, vitaminer, hormoner, proteiner og koagulerende stoffer.

   De røde blodcellene er, blant annet, ansvarlige for transport av oksygen og karbondioksid. Røde blodceller er derimot pro inflammatoriske og opptrer der hvor frie radikaler slippes fri som en respons på en skade, slik at vi ønsker å redusere/fjerne mest mulig av disse i en PRP behandling. Hvite blodceller er i hovedsak også pro inflammatoriske, med unntak av lymfocytter og monocytter som motvirker inflammasjon. I blodplatene har vi det vi kaller for trombocytter som blir produsert i beinmargen vår. Blodplatene spiller en viktig rolle i helbredelses prosessen gjennom hemostase, gjennom å slippe vekst hormoner, gjennom å skape nytt vev og ved å revaskularisere område hvor injeksjonen finner sted.

   Når vi skal utføre en PRP eller Cellular matrix behandling, ønsker vi å fjerne så mye vi kan av de negative stoffene, slik at kroppen skal kunne ha maksimal effekt av behandlingen.

   Anvendelse

   RegenPRP brukes i hovedsak i ledd(Artrose) og på bløtvev (tendinopatier, menisk, muskelrift etc.).

   Allerede samme dag som skaden oppstår, kan man injisere. Jo tidligere, jo bedre.

   Ved idrettsskader er det som regel nok med 1 injeksjon.

   Vær klar over at RegenPRP som tappes og injiseres, vil koagulere når det er injisert. Dette skjer blant annet fordi kalsium vil komme til fra kroppens naturlige prosesser som en reaksjon på nålestikket. Derfor er det viktig å injisere små menger under veiledning av ultralyd og spre den totale mengden RegenPRP utover flere små punkt rundt skadestedet, ettersom det kan forårsake smerte hos pasienten om alt blir injisert på en gang.

   Bruken av RegenPRP på bløtvevsskader er bevist å kunne forkorte helbredelsesprosessen med 40-50% samt å redusere smerten.

    

   Produktet

   Produktet til RegenLab består av ett engangs prøvetakingskit; «RegenKit RegenPRP», som inneholder alt du trenger for blodprøvetaking. I kittet er en patentert separasjons-gel som sikrer at den blodplateberikede plasmaen er så ren som overhode mulig. Kittet inneholder 1 PRP tube, butterflynål m/hette for blodtapping, 1stk 5ml sprøyte samt en blodoverføringsenhet.

   Sammen med kittene, leverer RegenLab en sentrifuge spesialtilpasset for å sikre riktig, sikker og rask fremstilling av A-PRP. Sentrifugalkraften er 1500G med 3400 omdreininger per minutt, som gir perfekt separasjon av blodplater, plasma og røde/hvite blodlegemer. Sentrifugen er ferdig på 5 minutter.  Sentrifugen er lett å bruke, veier lite og tar lite plass på kontoret ditt.

   Etter behandling

   Hvile er anbefalt de første 24 t etter behandling. Pasienten skal ikke bedrive idrett/trening eller annet som skaper høy belastning for skadestedet, og skal unngå aktiviteter utover normale, daglige gjøremål. Pasienten kan oppleve at ubehaget på skadestedet øker litt de første 48t men at dette vil avta deretter. NSAID’s må ikke brukes.

    

    

    

   Resultater sene og muskelskader

   RegenPRP®  kan hjelpe tilhelings prosessen ved de fleste skader i bevegelsesapparatet som involverer sener og muskelskader.

   Denne studien viste smertelindring på over 50% forbedring etter 1 injeksjon RegenPRP.

   Ny vitenskap tyder på at de fleste sener med smerter har rupturer. Disse rupturene er ofte ikke synlige på vanlig ultralyd, men sees på ultralyd under selve PRP-injeksjonen. Blodplater kan reparere rupturer, mens kortison kan svekke senene enda mer og skape større rupturer. Nyere studier bl.a. av Dr. Montagnon har publisert behandlingen av forskjellige senelidelser, 205 pasienter, som ble fulgt over 2 år. 78 % var meget godt fornøyde eller fornøyde etter både ett og to års oppfølging. Veldig lite bivirkninger ble sett av disse behandlingene. Les flere studier her.

   Anbefalt behandlingsforløp:

   Idrettsskader :               1 injeksjon.

    

   Resultater Arthrose

   Behandling av arthrose i kne, hofte og skulder. A-PRP® behandling resulterte i positivt symtomatisk effekt. A-PRP har vist seg å være merkbart mer effektivt enn Hyaluronsyre.

   Intra-articular A-PRP®injections for symptomatic early stages of knee osteoarthritis induce significant reduction in pain and improvement in function after 12 months, which can be further improved at 18 months by annual repetition of the treatment.  Gobbi, A., D. Lad, et al. (2015).

   Anbefalt behandlingsforløp:

   Mild til moderat Arthrose:  1 injeksjon månedlig i 3 måneder

   Venøs blodprøvetaking

   Se her for video om venøs blodprøvetaking;  Venøs prøve med butterfly

   Brukerveiledning om venøs blodprøvetaking: Venøs blodprøvetaking

    

   Kontraindikasjoner

   Må ikke administreres til pasienter med uttalt overfølsomhet over en av komponentene, eller som lider av alvorlig sykdom som kreft eller infeksjon i det leddet eller området som skal behandles. Administrering av PRP-blandingen til pasienter som lider av inflammatoriske leddlidelser som revmatoid artritt eller Bechterews sykdom er ikke anbefalt. Det er heller ikke anbefalt å administrere preparatet til barn, gravide eller ammende kvinner.

    

   FORHOLDSREGLER

   Injeksjoner med PRP-blandingen inn i leddhulen, må utføres med samme forholdsregler som ved enhver annen intra-artikluær injeksjon, og helst ultralydveiledet. Pasienten må respektere en hviletid på 1 time uten fysisk aktivitet etter injeksjonen, samt unngå kroppslige anstrengelser eller aktiviteter med vektbelastning i 48 timer etter den intra-artikulære injeksjonen.

   Generelle forholdsregler

   Pasienten må være informert om generelle risikoer i forbindelse med behandlingen og mulige bivirkninger. Injeksjonene må utføres av terapeuten og under dennes ansvar. Terapeuten må være kjent med utstyret og med prosedyren før settet tas i bruk. Følg produsentens instrukser for bruk av sentrifugen. Det må følges streng aseptisk teknikk ved blodprøvetaking og injeksjon. HA/PRP-blandingen må prepareres fra friskt blod, og brukes innen fire timer (kun umiddelbar bruk).

   Bruk egnede sikkerhetsregler for å beskytte deg mot nåler. Ikke sett hetten tilbake på nålen etter bruk, men kast den direkte i beholderen for biologisk avfall. Kast hvert eneste rør samt alle de andre komponentene etter bruk. Bruk en metode for avhending av potensielt kontaminerte blodprodukter.

   Må ikke administreres intravenøst eller brukes til andre formål enn det som er beskrevet under tiltenkt bruk. Må ikke brukes dersom pakningen og/eller røret er åpnet eller skadet. Ikke bruk natriumcitratoppløsningen eller andre rørkomponenter alene. Må ikke brukes etter siste anvendelsesdato. Dette produktet er kun til engangsbruk: må ikke brukes på nytt.

   MULIGE BIVIRKNINGER

   Blodprøvetaking og injeksjon kan forårsake skade på blodårene og hematomer. Ved intra-artikulær injeksjon kan det forekomme lokale, sekundære inflammatoriske reaksjoner på injeksjonsstedet. Dette kan føre til midlertidig smerte, varmefølelse, rødhet og opphovning i leddet eller i det området som er blitt behandlet med PRP-blandingen.

   Påføring av ispakke i minuttene etter injeksjonen eller en lokalbedøvende behandling dagen etter injeksjonen, kan redusere disse ubehagelighetene. I noen tilfeller er det blitt rapportert om overfølsomhet, men sjeldent tilfeller av anafylakse.

   Injeksjon kan føre til infeksjon dersom ikke generelle forholdregler for injeksjon og asepsis blir respektert.

   Nullstill

   Tilleggsinformasjon

   RegenKit

   RegenPRP ® Kit med tilbehør, RegenPRP ® (3 stk), Stor Pakke RegenPRP ® (12 stk)

   Spørsmål og svar for RegenPRP ®

   1. Hva er forskjellen på RegenPRP og Cellular Matrix?

   Forskjellen er at det er tilsatt hyaluronsyre i Cellular matrix. Dette gir forlenget effekt i forhold til PRP alene på Artrose. RegenPRP brukes til behandling av bløtvev og artrose,  mens Cellular matrix brukes til behandling av artrose i små og store ledd.

    

   1. Hva er fordelen med å bruke RegenPRP?

   Når det gjelder RegenPRP vil man kunne redusere tilhelingstiden på bløtvev med opptil 50%. Dette betyr at man kan gjenoppta idrett/aktivitet mye tidligere. Normalt er det nok med 1 injeksjon.

   Cellular matrix, som er en blanding av PRP og hyaluronsyre, vil gi betydelig smertereduksjon i 6-12mnd (mild til moderat artrose) og vil øke livskvaliteten hos pasienten. Avhengig av graden av artrose trengs 1-3 injeksjoner for ønsket effekt.

    

   1. Hvem kan sette injeksjon med RegenPRP?

   Personell med godkjent helsefaglig/medisinsk bakgrunn kan sette injeksjon. Vi anbefaler å injisere under veiledning av ultralyd for å sikre at injeksjonen settes i riktig struktur. Prosedyren må være steril og det må utvises aktsomhet i forhold til regler for sikker pasient behandling. Blodtapping kan læres av sykepleier eller på våre PRP kurs.

   Ta kontakt med din nærmeste klinikk for å forhøre deg om de tilbyr dette.

    

   1. Hvorfor har dere antikoagulant i deres RegenPRP?

   Antikoagulerende brukes for å forhindre at trombocyttene (blodplatene) koagulerer før de har blitt injisert. Dette gir brukeren mere tid til injeksjonen, slik at man ikke trenger å forhaste seg. Skulle noe uventet dukke opp som en telefonsamtale eller at pasienten ikke er klar for injeksjonen, slipper man å bekymre seg for at PRP’en har koagulert og må kastes.

    

   1. Jeg har hørt at antikoagulanten gjør at produktet ikke er optimalt og at RegenPRP’en ikke koagulerer ved injeksjon ved bruk av det. Stemmer det?

   Nei, det stemmer ikke. Vår A-PRP er tilsatt en nøye kalkulert mengde antikoagulant (0.6ml) slik at den kun skal påvirke de 10ml med blod i røret. Ved injisering vil kalsium bli frigitt fra kroppen, og PRP vil koagulere som normalt for optimal effekt. Antikoagulant av samme art blir også anbefalt i konkurrentenes produkter, så det er trygt å bruke og har ingen negativ effekt. Forskjellen er at vårt produkt allerede er tilsatt antikoagulant mens man må tilføye det selv hos konkurrentene.

    

   1. Hvor lang tid tar det fra pasienten går inn døren til at injeksjonen er satt?

   10-15min. Selve blodtappingen går på få minutter med vårt ‘’butterfly’’ system. Sentrifugering tar nøyaktig 5min. Deretter må det injiseres og tiden dette tar, vil avhenge av hvor dreven terapeuten er.

    

   1. Hjelper det å injisere i kneet mitt dersom det er fylt med væske?

   Vi anbefaler at væsken blir aspirert før injiseringen. Dette er for at man ikke skal øke volumet av væsken i leddet (noe som kan være smertefullt) i tillegg til at det ikke vil ha optimal effekt dersom leddet har for mye væske i seg.

    

   1. Faller PRP inn under kategorien ‘’doping’’?

   Nei, overhodet ikke. Man bruker kun pasientens eget blod for å fremstille PRP. Effekten vil kun være at vevet gror raskere, ikke at det blir noe sterkere enn vanlig vev. Det fungerer ikke på noen måte som prestasjonsfremmende og kan derfor ikke sammenlignes med doping.

    

   9. Hvem er kvalifisert til å utføre en injeksjon ?

   I Adcare er vi opptatt av god service som sørger for kvalitet og sikkerhet ovenfor pasienter. Vi har derfor noen punkter som vi ønsker at våre kunder skal oppfylle for å kunne tilby behandling med våre PRP produkter:

   • Helsefaglig bakgrunn med anerkjent utdanning
   • Bestått kursrekke innenfor ultralyddiagnostikk
   • Være i besittelse av eller ha tilgang på ultralydapparat
   • Bestått injeksjonskurs
   • Ha gjennomgått opplæring i bruk av vårt PRP system, herunder prosedyrer og protokoller
   • Kunne tilby behandlingen under trygge og sterile forhold

    

   10. Hva kan pasienten forvente seg etter injeksjonen?

   Det er vanlig at pasienten får en lettere forverring av symptomer opptil 2-3 dager etter injeksjonen. Dette vil deretter avta. Når det er sagt, er det viktig at pasienten ikke bruker NSAIDs som kan forstyrre virkningen av PRP. Paracetamol kan taes, dersom nødvendig.

   Finn klinikk for behandling med RegenPRP ®

   Finn en klinikk nær deg for å diskutere behandlingsbehovene dine med en behandler der.

     Brukerveiledning RegenPRP.

     Bruk av RegenLab sentrifuge.

     Adcare AS forklarer deg hvordan sentrifugen skal brukes. 3 minutter

     Relaterte produkter.