Endoflow URS pumpe

Ta kontroll på URS prosedyren ved hjelp av URS pumpen Endoflow og irrigasjonssettene TraxerFlow URS sett. Utviklet av Professor Traxer i samarbeid med Rocamed.

  • Temperaturstyrt kammer for 1 og 3  liters NaCl poser
  • Konstant flow for URS (Normalt 70 0-190mmHg
  • Forbedrer sikten ved URS
  • Redusert tidsbruk ved URS med 20-25%

Bestill på e-post/telefon

Bestillingsnummer for Endoflow URS pumpe

EndoFlow 2,   Men 02

Dokumenter for Endoflow URS pumpe

Produktbeskrivelse

Med EndoFlow pumpen kan man sørge for å ha full kontroll på væsketrykk og væskemengde ved vanlige og avanserte URS prosedyrer. Ingen pulsering på væsken betyr konstant og god sikt hele tiden. I tillegg kan man øke trykket i kort periode med en bolus, enten på pumpen(med fotpedal) eller på irrigasjonsettet. Pumpen tillater bruk av 3 liters NaCL pose, som legges inn i maskinen. Maskinens kammer holder posen jevnt temperert for å hindre nedkjøling av pasienten. Det spesialiserte URS settet «TraxerFlow» kobles mellom maskinen og det fleksible/semirigide skopet.Den komplette løsning for irrigasjon ved URS.

    
Våre irrigasjonssett som også er utviklet i samarbeid med Professor Olivier Traxer og Rocamed har egne RFID chip som overvåker og sikrer posens trykk i kammeret.

Den komplette løsning for irrigasjon ved URS.

Endoflow URS pumpe

Ta kontroll på URS prosedyren ved hjelp av URS pumpen Endoflow og irrigasjonssettene TraxerFlow URS sett. Utviklet av Professor Traxer i samarbeid med Rocamed.

  • Temperaturstyrt kammer for 1 og 3  liters NaCl poser
  • Konstant flow for URS (Normalt 70 0-190mmHg
  • Forbedrer sikten ved URS
  • Redusert tidsbruk ved URS med 20-25%

Bestill på e-post/telefon

Bestillingsnummer for Endoflow URS pumpe

EndoFlow 2,   Men 02

Dokumenter for Endoflow URS pumpe

Pumpe basert på Pascals lov.

Denne vannpumpen er en isostatisk vannpumpe som betyr at den bygger på Pascal`s lov:“Pascals lov sier at når trykket som blir plassert på væske i en beholder, vil den spre seg likt til alle deler av beholderen.” Endoflow pumpen må derfor stå på samme høyde som pasienten. Det vanntrykket som står på skjermen blir det samme i pasienten. Hvis pumpen står høyere eller lavere enn pasienten, korrigeres dette med +/- knappene

Riktig trykk uansett.

Dette er i dag den eneste mekaniske vannpumpe som tilbyr forskjellige irrigasjon/aspirasjons sett for de enkelte prosedyrer som URS, TUR-Kirurgi, PCNL og Hysteroskopi mv. Ved en URS prosedyre er det meget viktig å være sikker på at trykket opp i nyra er konstant og stabilt (ikke pulserende). Det er også viktig for deg som operatør å kunne stole på at trykket blir automatsikt regulering om “vann ut” blir hindret.

Temperaturstyring.

Det unike med denne irrigasjonspumpen er også at den varmer opp eller vedlikeholder temperaturen på NaCl posen inne i kammeret. Posen holdes varm på 38 grader. Dette er meget gunstig for anestesi og for blødninger under prosedyren.

EndoFlow presentasjon.

Oppsett og bruk av EndoFlow pumpen

Relaterte produkter.