Kurset er godkjent som tellende i Norsk Manuellterapeutforenings spesialistordning. Det er videre godkjent i følgende spesialiteter i Den norske legeforening: Fysikalsk medisin og rehabilitering (18 timer), Ortopedisk kirurgi (18 timer), Allmennmedisin (18 timer).

Kurs 1 – Diagnostisk ultralyd og ultralydveiledete prosedyrer, muskel og skjelett

Kurs 1 i en kursrekke bestående av 3 kurs. Les mer om Servicekontorets ultralydkurs, se her…

Kurset er godkjent som tellende i Norsk Manuellterapeutforenings spesialistordning. Det er videre godkjent i følgende spesialiteter i Den norske legeforening: Fysikalsk medisin og rehabilitering (18 timer), Ortopedisk kirurgi (18 timer), Allmennmedisin (18 timer).

Målgrupper
Leger, manuellterapeuter, fysioterapeuter og annet kvalifisert helsepersonell med interesse og nytte av ultralyddiagnostikk.

Kursinnhold
Grunnleggende ultralydfysikk
Ultralyddiagnostikk muskelskjelett
Ultralyd på nerver
Ultralydstyrt nåling og injeksjoner
Ultralydpatologi
Hands on egentrening
Kurset avsluttes med en eksamen siste dag

Forelesere
Jørn Bjørnaas/Ultralyd Trøndelag, Geir Vollstad og Eirik Hauger

Timeplan
Last ned…

Sted
ManuellterapiKlinikken Brynseng, Østensjøvn. 36, Oslo

Deltakeravgift
4.900 kroner for medlemmer av Manuellterapeutenes Servicekontor
5.900 kroner for andre

Påmeldingsfrist
10. november 2021

NB. Det tas forbehold om avlysning dersom myndighetenes Covid-19-retningslinjer tilsier det. 

Kurskontakt
Kjersti Gundersen, kjersti.gundersen@manuellterapi.net

Mer om Servicekontorets ultralydkurs og kurslederne, se her… 

Forelesere
Frode Garmannsvik/Ultralyd Trøndelag, Geir Vollstad og Eirik Hauger

Deltakeravgift
4.900 kroner for medlemmer av Manuellterapeutenes Servicekontor
5.900 kroner for andre

Målgrupper
Leger, manuellterapeuter, fysioterapeuter og annet kvalifisert helsepersonell med interesse og nytte av ultralyddiagnostikk.

Kurskontakt
Kjersti Gundersen, kjersti.gundersen@manuellterapi.net

Plan:

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=CB8C1019F3F4D012!289477&ithint=file%2cdocx&authkey=!AA8p_Ci-nF3lK4M

Pris:

Gratis


Fjordveien 1, Høvik

26-27 November 2021

Gå til påmelding

Ledige plasser

Kontakt oss