Ultralyd modul 2 i basic rekken innen MSK ultralyd.

Velkommen til modul 2 i basic rekken innen MSK ultralyd.

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har innledet et samarbeid hvor vi tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i privat praksis.

Grunnet støtten vi har fått fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (The Norwegian Fund for Post-Graduate Training in Physiotherapy). kan vi senke prisene til fysioterapeuter betydelig på basic og advanced Ultralyd kurs i PFF regi. PFF medlemmer får subsidiert litt lavere pris en fysio med annet medlemskap.

Priser:

Pris:
Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,-
(subsidiert av fysiofondet og PFF)

FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA)

Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,-
(subsidiert av fysiofondet)

Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Kurset tar for seg områdene skulder, albue og hånd.

Hvert kurs i basic modul rekken inneholder en introdel slik at du kan ta kursene i vilkårlig rekkefølge.

Alt helsepersonell med interesse for ultralyd er velkomne.

Kursene er søkt godkjent for poeng hos Legeforeningen og godkjent for poeng hos blant annet Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

Kurskalender for alle ultralydkurs i regi av PFF, FUA og IUPP:

Se http://www.ultralydscanning.no/ for mer informasjon om UL utdanningen og kursrekkene samt hvilke forbund som gir tellende kurspoeng etc.

Kurskalender for kurs i regi av PFF: https://www.ultralydscanning.no/kurskalender-for-ultralydscanning/

Se https://www.ultralydscanning.no/  for mer informasjon om UL utdanningen og kursrekkene.

Program: https://www.deltager.no/event/ultralyd_advanced_modul_9_-_hofte_25112022#init

 

Pris:

Gratis


Apexklinikken, Oslo, Norge

Fredag 11.11.2022 09.00 – 20.00
Lørdag 12.11.2022 09.00 – 17.00

Gå til påmelding

Ledige plasser

Kontakt oss