Ultralyd modul 2 i basic rekken innen MSK ultralyd.

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har innledet et samarbeid hvor de tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i privat praksis. Adcare deltar med apparater og med helsepersonell.

Pris:
Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 5.220,-
(subsidiert av fysiofondet og PFF)

FUA medlemmer Kr. 6.790,-
(subsidiert av PFF/FUA)

Andre fysioterapeuter Kr. 6.790,-
(subsidiert av fysiofondet)

Annet helsepersonell Kr. 9.120,-
Kurset tar for seg områdene skulder, albue og hånd.
Hvert kurs i basic modul rekken inneholder en introdel slik at du kan ta kursene i vilkårlig rekkefølge.

Pris:

Kan kun bestilles av profesjonelle behandlere. Lag bruker eller logg inn på min side for å vise priser


Apexklinikken, Oslo, Norge

Fredag 18.09.2020 09.00 – 20.00
Lørdag 19.09.2020 09.00 – 17.00

Gå til påmelding

Ledige plasser

Kontakt oss